• Jaarlijkse Mergelwandeling 8-15-22km;
  • Rondleidingen door Sibbergroeve;
  • Dè Mergelgrot, uniek.

Wij zijn onze partners en sponsoren zeer erkentelijk!      

Onze welgemeende dank!